Trykksaker

Proskjekthåndbok


Oppgave: Utvikle design og layout, og implementere tekst og innhold. October har levert en stor mengde brosjyrer og annet informasjonsmateriell for Trygg Trafikk.

Project Info
Client

Trygg Trafikk

Date

2018

Role

Design og produksjon

Share