Trykksaker

Skaderapport


Oppgave: Utvikle design og layout, og implementere tekst og innhold. October har levert en mengde rapporter og brosjyrer for Trygg Trafikk.

Project Info
Client

Trygg Trafikk

Date

2019

Role

Design og produksjon

Share