Trykksaker

Vesar kildesorteringskalender 2019


Oppgave: Utvikle design og oppsett av Vesar’s årlige kildesorteringskalender der formålet er å informere Vestfolds innbyggere når avfallet hentes, hvordan avfallet skal sorteres og motivere til å sortere riktig og mest mulig. October har laget denne kalenderen siden 2012.

Project Info
Client

Vesar

Date

2018

Role

Design og produksjon

Share