Trykksaker

Programblad for senior


Oppgave: Redesign av informasjonsbladet som Østensjø bydel gir ut til alle sine seniorer  årlig. Bladet skal informere om tilbud i bydelen og rekruttere nye frivillige til bydelens treffsentre, samtidig gi leserne en oversiktlig oppsett av senterenes program fra måned til måned.

Project Info
Client

Bydel Østensjø

Date

2019

Role

Design, ide og produksjon

Share